Migrene / Hodepine

Informasjon om problemet

Migreneanfall er en kronisk sykdom (anfallsykdom) som kjennetegnes ved kraftige alvorlig hodepine, ofte ledsaget av lysskyhet, kvalme og oppkast. Hodesmertene er et mer komplekst symptom- og smertebilde enn ved ordinær hodepine. Migrene kan begynne i alle aldre men de fleste som får denne diagnosen utvikler dette i alderen mellom 15 og 40 år.

Symptomer

Det vanligste symptomet på migrene er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet, overfølsomhet for lyd og forstyrrelser i tale og syn . Hodepinen er ofte halvsidig og kan bli verre ved bevegelse og anstrengelser. Noen foretrekker å hvile på et mørkt og stille rom. Et migreneanfall kan vare fra noen timer til noen dager.

Noen opplever varselsymptomer like før et anfall. Dette kalles "aura". Aura kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Man kan også bare ha aura uten migrenehodepine.

Diagnose

Hodesmertene oppstår som regel på den ene side av hodet og kjennetegnes ved pulserende og bankende smerter. Anfallene varierer fra 3-4 timer til 2-3 dager i de verste tilfellene. Smertene er først og fremst sterkere og varer lenger. Mens vanlig hodepine som regel kan kureres med smertestillende som Paracet, er migrenesmerter dypere og slipper ikke taket så lett. Migrene gir også andre følgesymptomer som kvalme og oppkast, sterk lys- og lydfølsomhet og forstyrrelser i tale og syn. Sterke anfall kan også føre til svimmelhet og i enkelte tilfeller bevisstløshet. Konsekvensen er redusert funksjonalitet og behov for å bli liggende uforstyrret i sengen til det verste er over.

Hvem kan bruke tjenesten?

Alle med klar diagnose på migrene kan benytte tjenesten. Er du usikker om du har migrene eller sterke hodepiner? Ta kontakt med våre leger for diagnosering her.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi kan hjelpe deg med medisiner mot din migrene.

Hva vi ikke kan håndtere og hvorfor?

Dersom det er usikkerhet om du har migrene eller annen type hodepine, må dette avklares i forkant.

Ansvarsfraskrivelse / viktig info

Pasienten har ved bestilling av medikamenter et særlig ansvar for å gi korrekte opplysninger om egne sykdomsforhold mv. eVaksine fraskriver seg medisinsk og juridisk ansvar ved slike feilopplysninger. For å hjelpe våre leger til å sette riktig diagnose er det viktig at pasienten vedlegger bilder der det er mulig.

Migrene / Hodepine
Vilkår

Vilkår

Informasjon

Om oss

Digilege.no drives av eVaksine AS

Org nr 921 746 318

Send oss en epost på: kontakt@digilege.no

Følg oss