Urinveisinfeksjon

Informasjon om problemet

Urinveisinfeksjon (UVI), er en infeksjon som rammer urinveiene. Man kan dele urinveisinfeksjon inn i øvre- og nedre urinveisinfeksjoner. Urinveisinfeksjon i de nedre urinveiene er det vanligste og skyldes nesten alltid bakterier, spesielt tarmbakterien e.Coli. Bakterier trives godt i kroppsvarm urin, og de formerer seg raskt når de kommer inn i urinblæren.

 1. Nedre urinveisinfeksjon: Den rammer enten selve urinrøret eller urinblæren. Den er vanligvis ukomplisert og rammer oftest kvinner. Nedre urinveisinfeksjon kan spre seg videre til nyrebekkenet og forårsake en øvre urinveisinfeksjon, som er en mer alvorlig tilstand.

 2. Øvre urinveisinfeksjon: Øvre urinveisinfeksjon kalles også nyrebekkenbetennelse. Den sitter lenger opp i urinveiene, i nyrebekkenet. Dette er en mer alvorlig tilstand enn nedre urinveisinfeksjon, og det er viktig at man mottar behandling raskt. Man har da feber, generell sykdomsfølelse og smerter bak og på sidene av ryggen. Kontakt din lege for snarlig konsultasjon og behandling.

Digilege behandler kun nedre, ukomplisert urinveisinfeksjon. Bakteriene kommer oftest fra endetarmen og forflytter seg opp til blæren via urinrøret. Bakterier som lever på huden i skrittet kan også forflytte seg opp til blæren og forårsake blærekatarr. E.coli, som er en bakterie som finnes i tarmen, er den bakterien som hyppigst forårsaker urinveisinfeksjon.

Vanlige symptomer og diagnostisering

Symptomer på nedre UVI er:

 • Hyppig småskvetting/ vannlating
 • Smertefullt å tisse
 • Svie og varmefølelse i underlivet etter vannlating
 • Svie, brennende smerter og/eller ubehag i forbindelse med vannlating
 • Vond lukt fra urinen
 • Uklar farge på urinen
 • Blod i urin

Hos kvinner er som regel dette en ukomplisert infeksjon som kan gå over uten behandling. Hos menn skal UVI alltid utredes videre for annen underliggende infeksjon.

Enkelte faktorer kan gi økt risiko for å få urinveisinfeksjon. Eksempler på slike risikofaktorer er:

 • Samleie
 • Graviditet
 • Diabetes
 • Overgangsalder

Diagnosen stilles helst ved dyrkning av urinen, men lang klinisk erfaring og praksis tilsier at klare symptomer på nedre UVI kan behandles uten dyrkning.

Hvem kan bruke tjenesten?

Du som har klare symptomer på ukomplisert, nedre UVI.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 1. Forebyggende egenbehandling

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forhindre blærekatarr:

 • Lat vannet når behovet melder seg, og unngå å holde igjen ved trang
 • Unngå å fryse på beina
 • Drikk mye vann i løpet av dagen
 • Ikke sitt på kaldt underlag
 • Unngå bruk av pessar og sæddrepende midler, det synes å øker risikoen for urinveisinfeksjon
 • Lat vannet etter samleie
 • Surgjøring av urinen: bakterier trives dårligere i sur urin. Noen bruker tranebær, men det er ikke bevist at det fungerer
 • De som ofte har hyppige UVI, kan bestille Hiprex tabletter på resept.
 1. Behandling med antibiotika

I noen tilfeller vil ikke rådene over hjelpe eller man har så sterke plager at de ikke fører frem, og da kan en antibiotikakur forkorte sykdomsperioden og gi raskere lindring av symptomer. Våre leger foreskriver antibiotikakur til deg. Det er viktig å informere om du er allergisk for penicillin eller annen medisin.

Å unngå antibiotika gir mindre bivirkninger, er bra for miljøet, og forhindrer antibiotikaresistens i samfunnet. Hvis foreskrivning av antibiotika fra Digilege anbefales det alltid noen dager med «vent og se», da mange nedre UVI går over av seg selv ved hjelp av forebyggende egenbehandling.

Premisser for Digileges foreskrivning av antibiotika:

 • Følger alltid de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk
 • Meget streng forskrivningspraksis
 • Kvalitetssikret og standardisert informasjon til alle pasienter

Hva vi ikke kan håndtere og hvorfor?

Du som har symptomer på øvre UVI eller er mann med ukjent årsak til UVI, bør kontakte sin fastlege eller legevakt for snarlig oppfølgning.

Viktig informasjon

De fleste medikamenter har bivirkninger, og det gjelder også de fleste medikamenter mot UVI. Dersom du for eksempel har penicillinallergi, kan du ikke få Selexid. Dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig at det opplyses om dette.

Hvis gjentatt UVI eller en infeksjon som ikke går over ved hjelp av første gangs bruk av antibiotika, bør man lever morgenurin til fastlegekontoret for dyrkning av urinen. Urinen oppbevares i en ren beholder, dette får man blant annet kjøpt på apoteket

Ansvarsfraskrivelse

Pasienten har ved bestilling av medikamenter et særlig ansvar for å gi korrekte opplysninger om egne sykdomsforhold mv. eVaksine fraskriver seg medisinsk og juridisk ansvar ved slike feilopplysninger. For å hjelpe våre leger til å sette riktig diagnose er det viktig at pasienten vedlegger bilder der det er mulig.

Les mer om UVI her:

www.urinveisinfeksjon.no

Vilkår

Vilkår

Informasjon

Om oss

Digilege.no drives av eVaksine AS

Org nr 921 746 318

Send oss en epost på: kontakt@digilege.no

Følg oss